Λεξικo Oρων

Χρήσιμο λεξικό όρων που περιλαμβάνει έννοιες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοπαιδαγωγικής και συμβουλευτικής γονέων.

1 Αντιληπτική διαταραχή της γλώσσας (του λόγου)
2 Άτυπος αυτισμός
3 Αυτισμός της παιδικής ηλικίας
4 Βαριά νοητική καθυστέρηση
5 Διαταραχές που εκδηλώνονται με μυοσπάσματα (τικ)
6 Διαταραχές της διαγωγής
7 Διαταραχές υπερκινητικού τύπου
8 Διαταραχή στην έκφραση της γλώσσας (λόγου)
9 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
10 
Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας & γλώσσας
11  
Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές της κινητικής λειτουργίας
12 Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων
13 Ειδικές διαταραχές της άρθρωσης
14 Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης
15 Ειδική διαταραχή του συλλαβισμού
16 Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων
17 Ελαφρά νοητική καθυστέρηση
18 Μέτρια νοητική καθυστέρηση
19 Σοβαρή νοητική καθυστέρηση
20 Σύνδρομο Asperger
21 Τραυλισμός (βαπαρισμός)