Η ΙΔΡΥΣΗ

Το 2008, ιδρύθηκε η εταιρεία ειδικής αγωγής στήριξη παιδιού, εφήβου & οικογένειας, με στόχο την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών ομιλίας, λόγου, μάθησης και συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων. Κύριος γνώμονας, ήταν και είναι, ο σεβασμός προς το παιδί και την οικογένεια, η υποστήριξη και καθοδήγηση των γονέων για την καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού και του εφήβου, καθώς και η επίλυση θεμάτων συμπεριφοράς στο σπίτι ή/και στο σχολείο.
Image
Image

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το Φεβρουάριο 2016, μεταφερθήκαμε σε νέο, σύγχρονο και μεγαλύτερο χώρο, με την παράλληλη προσθήκη νέων τμημάτων/υπηρεσιών:

 • Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
 • Ψυχοθεραπεία Εφήβων
 • Ομάδες Γονέων
 • Ομάδες παιδιών/εφήβων
 • Μελέτη παιδιών Δημοτικού
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Εξωτερικά προγράμματα (link)

 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το Φεβρουάριο 2016, μεταφερθήκαμε σε νέο, σύγχρονο και μεγαλύτερο χώρο, με την παράλληλη προσθήκη νέων τμημάτων/υπηρεσιών:

 • Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
 • Ψυχοθεραπεία Εφήβων
 • Ομάδες Γονέων
 • Ομάδες παιδιών/εφήβων
 • Μελέτη παιδιών Δημοτικού
 • Πρώιμη παρέμβαση
 • Εξωτερικά προγράμματα (link)

 

Image

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Σεπτέμβριο 2018, δημιουργήθηκε ένας ανεξάρτητος τομέας Ιδιαίτερων Μαθημάτων Θετικών Επιστημών, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, I.B. Diploma, καθώς και σε φοιτητές Πολυτεχνικών σχολών, Θετικών Επιστημών και Τ.Ε.Ι. Σκοπός του νέου αυτού τομέα είναι να στηρίξει την οικογένεια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε μια ολιστική (μαθησιακή και ψυχοεκπαιδευτική) προσέγγιση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Σεπτέμβριο 2018, δημιουργήθηκε ένας ανεξάρτητος τομέας Ιδιαίτερων Μαθημάτων Θετικών Επιστημών, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, I.B. Diploma, καθώς και σε φοιτητές Πολυτεχνικών σχολών, Θετικών Επιστημών και Τ.Ε.Ι. Σκοπός του νέου αυτού τομέα είναι να στηρίξει την οικογένεια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε μια ολιστική (μαθησιακή και ψυχοεκπαιδευτική) προσέγγιση.

ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Έτσι, οι 2 ανεξάρτητοι τομείς που λειτουργούν πλέον εξελικτικά κάτω από την σκέπη της εταιρείας στήριξη είναι:

 • Εταιρεία Ειδικών θεραπειών
 • Ιδιαίτερα Μαθήματα θετικών επιστημών

 

Image