Ιδιαίτερα δημοφιλή παραμένουν τα τμήματα ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς συνιστούν πρώτη επιλογή για πολλούς μαθητές. Έτσι, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των μαθητών, δημιουργήσαμε τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, το οποίο αναλαμβάνει να προετοιμάσει τους μαθητές από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τις συνεχόμενες αλλαγές στα εξεταζόμενα μαθήματα και στη διδακτική ύλη οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων. Η από κοινού προσπάθεια (καθηγητών και μαθητών) θα μας οδηγήσει στην πραγμάτωση των στόχων μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 117
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ||  Τ.Κ. 16122
τηλ.: 210 7226 690
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.