ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές (16 και άνω), αλλά και τους ενήλικες να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει, τι τους αρέσει και σε τι έχουν κλίση, έτσι ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο επάγγελμα για αυτούς.
Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται σε 2 έως 4 συναντήσεις, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χρόνου του ενδιαφερόμενου.
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
  •     Προσωπική συνέντευξη και γνωριμία με το πρόγραμμα.
Σε αυτήν την αρχική συνάντηση, ο σύμβουλος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις επιμέρους δομές του προγράμματος, καθώς επίσης διερευνά μαζί του τις ιδέες και τις απόψεις του.
  •     Συμπλήρωση ερωτηματολογίων & τεστ.
Η συμπλήρωση τεστ και ερωτηματολογίων αποσκοπεί στο να αποτυπώσει τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου, τα οποία θα καθορίσουν την επαγγελματική δραστηριότητα που του ταιριάζει.
  •     Αξιολόγηση-Επεξεργασία ευρημάτων.
Ο Σύμβουλος συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν από την προσωπική συνέντευξη, από τα ερωτηματολόγια και από τα τέστ. Με βάση λοιπόν την ανάλυση των στοιχείων που επεξεργάστηκαν, συντάσσεται μια αναλυτική έκθεση που αφορά στον εντοπισμό της κατεύθυνσης των σπουδών και του επαγγελματικού χώρου που ταιριάζουν στον ενδιαφερόμενο.
  •     Καταληκτική Συνάντηση.
Παράδοση Αναλυτικής Έκθεσης αποτελεσμάτων & Συζήτηση – Πληροφόρηση.
Ο έφηβος και οι γονείς, (αν το παιδί είναι κάτω των 18 ετών), έχουν μια προσωπική συνάντηση με το Σύμβουλο, όπου εκεί συζητιούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα προηγούμενα στάδια του προγράμματος.
Ο Σύμβουλος αναλύει και εξηγεί τα αποτελέσματα και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις αξίες και στα ενδιαφέροντα του ενδιαφερόμενου.