ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η εργοθεραπεία;
Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη εκείνη που σκοπός της είναι να καταστήσει το άτομο λειτουργικό και ικανό να εκτελέσει όλες τις δραστηριότητες που χρειάζεται στη ζωή του. Η εργοθεραπεία χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα θεραπευτικά και μέσω αυτής εκπληρώνει το σκοπό της. Η παιδιατρική εργοθεραπεία αφορά ένα τομέα πρακτικής του επαγγέλματος που παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά όλων των ηλικιών. Έχει σκοπό να αυξήσει τη λειτουργικότητα του παιδιού στην καθημερινή του ζωή. Κύριος στόχος της παιδιατρικής εργοθεραπείας είναι η πρόληψη, ανάπτυξη και αποκατάσταση της συμμετοχής των παιδιών στα καθημερινά τους έργα όταν αυτή έχει διαταραχθεί από οποιαδήποτε αιτιολογία.
 
Τα καθημερινά έργα των παιδιών και εφήβων είναι:
  • Δραστηριότητες αυτό-φροντίδας (ντύσιμο-γδύσιμο, φαγητό, υγιεινή τουαλέτα, λειτουργική μετακίνηση, λειτουργική επικοινωνία, φροντίδα προσωπικών αντικειμένων, αντίδραση στον κίνδυνο).
  • Δραστηριότητες παραγωγικές (Σχολικές-Προσχολικές: γραφή, αντιγραφή, ζωγραφική, χαρτοκοπτική, χρήση σχολικών εργαλείων. Άλλες: συμμετοχή στην προετοιμασία γεύματος, ψώνια, καθάρισμα σπιτιού, φροντίδα ρούχων, διαχείριση χρημάτων, φροντίδα άλλων, αναζήτηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων, προεπαγγελματική εκπαίδευση).
  • Δραστηριότητες παιχνιδιού και ψυχαγωγίας (αισθητικοκινητικό, κατασκευαστικό, συμβολικό, παιχνίδι ρόλων, ομαδικά παιχνίδια, ανάπτυξη και εξερεύνηση χόμπι ή ενδιαφερόντων, ψυχαγωγικές δραστηριότητες).

 

Τα στάδια της εργοθεραπευτικής διαδικασίας είναι:
  • Αξιολόγηση
  • Σχεδιασμός προγράμματος
  • Παρέμβαση
  • Επαναξιολόγηση
  • Τερματισμός προγράμματος