ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η λογοθεραπεία:
Η επιστήμη της Λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, την διάγνωση, τη θεραπεία και την έρευνα των διαταραχών επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.
Πιο αναλυτικά ειδικεύεται στις διαταραχές:
 • του λόγου (γενικότερη λεκτική επικοινωνία)
 • της ομιλίας (στην άρθρωση, τον τρόπο με τον οποίο κανείς παράγει τους ήχους και στην ροή)
 • της φωνής (στο επίπεδο του λάρυγγα/των φωνητικών χορδών)
Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή;
Άρθρωση
 • Όταν το παιδί δυσκολεύεται ή αδυνατεί να παράγει έναν ήχο με αποτέλεσμα να μη μιλά εντελώς «καθαρά». (π. χ. το παιδί μπορεί να μην λέει καλά το «σ», το «δ», το «ρ» ή άλλους ήχους.
 • Το παιδί μπορεί να παραλείπει ήχους και συλλαβές από λέξεις, με αποτέλεσμα η ομιλία του να μην γίνεται πάντα εύκολα κατανοητή από τους άλλους.
 • Όταν το παιδί αδυνατεί να ξεκινήσει τη φράση του, επαναλαμβάνει συλλαβές ή ήχους, κολλάει σε συγκεκριμένους ήχους, επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους και παρουσιάζει τίκ.
Ακουστική διάκριση
 • Το παιδί μπορεί να αλλάζει την σειρά των ήχων ή συλλαβών σε μία λέξη. (π.χ. αντί καπάκι λέει πακάκι)
 • Το παιδί μπορεί να μπερδεύει ορισμένους ήχους σε μία λέξη. (π.χ. λ-ρ, σ-θ,β-δ κ.α.)
Κατανόηση
 • Το παιδί μπορεί να μην κατανοεί πλήρως τον προφορικό λόγο.
Έκφραση
 • Το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται σημαντικά να διατυπώσει απλές σκέψεις.
Δομή και σύνταξη
 • Το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται στη σύνδεση λέξεων για το σχηματισμό προτάσεων και να χρησιμοποιεί λανθασμένα απλούς γραμματικούς τύπους όπως τον ενικό και τον πληθυντικό αριθμό, τις πτώσεις, τις καταλήξεις, απλούς χρόνους κ.α., στην ηλικία των 4-5 ετών