ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η μετάβαση στο γονεϊκό ρόλο, συνδέεται συχνά με θετικά συναισθήματα, ιδιαίτερα όταν αποτελεί συνειδητή και υπεύθυνη επιλογή των συζύγων και επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα. Εντούτοις, η μετάβαση στη γονεϊκότητα δεν παύει να θεωρείται ότι αποτελεί κρίσιμη καμπή στη ζωή του ζεύγους, καθώς απαιτεί νέες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής της οικογένειας (π.χ. η φύση της επικοινωνίας αλλάζει και εστιάζεται στο βρέφος, αλλάζει η σχέση μεταξύ των συντρόφων κ.α.). Η κρίση που συνοδεύει τη μετάβαση στη γονεϊκή ιδιότητα αποτελεί μια δοκιμασία, απ’ όπου ο μελλοντικός γονέας μπορεί να βγει είτε ενδυναμωμένος, είτε αποδυναμωμένος, καθώς θέτει νέα θέματα διαπραγμάτευσης και δημιουργεί νέες σημαντικές απαιτήσεις και προκλήσεις. (Δραγώνα, 1995).
Ο όρος «συμβουλευτική» συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάπτυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων… Η συμβουλευτική έχει σκοπό να δίνει στον «συμβουλευόμενο» μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική (BAC, 1984).
Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία των γονέων με έναν ψυχολόγο συμβουλευτικής εστιασμένη σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση συμπεριφορών, ψυχοσυναισθηματικών ή οργανικών δυσκολιών του παιδιού και γενικότερων θεμάτων που αφορούν στο γονεϊκό ρόλο και στην επικοινωνία τους με τα παιδιά.
Τα θέματα που συνήθως αναφέρουν οι γονείς στο πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων είναι:
 • Διαχείριση κρίσης στην οικογένεια – Διαζύγιο.
 • Διαχείριση συμπεριφορών στο σχολικό ή οικογενειακό περιβάλλον.
 • Επικοινωνία με το παιδί.
 • Αναπτυξιακές δυσκολίες.
 • Αδελφικές σχέσεις.
 • Αυτονομία παιδιού.
 • Βελτίωση αυτοπεποίθησης παιδιού.
 • Οργάνωση μελέτης.                     
 • Φόβοι – Φοβίες.
 • Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής.
 • Σχολική άρνηση.
 • Κοινωνικοποίηση.
 • Εφηβεία.
 • Πένθος στην οικογένεια κ.α.
Η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται μετά από συνεννόηση αλλά και αναγνώριση των ειδικών αναγκών κάθε οικογένειας.