ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός παιδιού, συμβαίνουν πολλές αλλαγές και περνούν πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στην εφηβεία και μετέπειτα στην ενηλικίωση.  Το παιδί, μαθαίνει να αλληλεπιδρά αρχικά με τους γονείς και τα αδέρφια του, στη συνέχεια με τους συνομιλήκους, το παιχνίδι του μεταλλάσεται ανάλογα με την ηλικία του, καθώς επίσης μαθαίνει να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σε σχέση με το περιβάλλον που βρίσκεται. 
Συχνά όμως, μέσα από αυτές τις αλλαγές τα παιδιά που δεν έχουν μάθει να αναγνωρίζουν ή να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες στην ανάπτυξή τους, όπως:
 • δυσκολίες ύπνου και διατροφής
 • ενούρηση
 • ευκόπριση
 • διαταραχές λόγου
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • επιθετικότητα και κατάθλιψη
 • προβλήματα κοινωνικοποίησης και συμπεριφοράς
 • προβλήματα μάθησης, συγκέντρωσης και προσοχής
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • άγχος
 • χαμηλή αυτοπεποίθηση
 • ψυχοσωματικά προβλήματα κτλ.
 • χρήση ουσιών
 • προβλήματα ταυτότητας φύλλου
Η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και εφήβων αφορά στη διεργασία μέσα στην οποία η επικοινωνία αποτελεί βασικό θεραπευτικό μέσο.  Το παιδί/έφηβος, ενθαρρύνεται να εκφράσει τα προβλήματά του και ό,τι θέματα το απασχολούν μέσα από το λόγο, το παιχνίδι ή άλλες δραστηριότητες π.χ. ζωγραφική, κατασκευές, πλαστελίνη, παραμύθι, κουκλοθέατρο κτλ. Στόχος είναι να μπορέσει να εξωτερικεύσει  μέσα από το παιχνίδι ή τα άλλα μέσα έκφρασης τα συναισθήματα του και να βρει λύση στις δυσκολίες που το απασχολούν.   Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί να εμπιστευτεί για να εκφράσει αυτά που το απασχολούν.
Συνήθως, η Συμβουλευτική Γονέων είναι απαραίτητη και βοηθητική, συγχρόνως με τη θεραπεία του παιδιού, με σκοπό οι γονείς να στηρίξουν από την πλευρά τους τη θεραπεία του παιδιού.