ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η Πρώιμη Παρέμβαση απευθύνεται σε όλα τα μικρά παιδιά που τείνουν να παρουσιάσουν ή έχουν αναπτυξιακές δυσκολίες.
Περιλαμβάνει τη διαδικασία από την πρώτη στιγμή που εντοπίζεται και καθορίζεται η δυσκολία μέχρι την εκπαίδευση και τη καθοδήγηση.
Τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης στοχεύουν στην προετοιμασία ένταξης των παιδιών στο σχολείο. Είναι μια σύνθεση υπηρεσιών για μικρά παιδιά που έχουν ανάγκη ειδικής στήριξης, ώστε να ενδυναμώσει τις δεξιότητες και την προσωπική ανάπτυξη του παιδιού και να προωθήσει την κοινωνική του ενσωμάτωση στο σχολικό σύστημα.
Μέσα στο πρόγραμμα αυτό, εντάσσονται και ειδικότητες όπως εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές μιας και βασικός στόχος είναι η βελτίωση του παιδιού σε όλους τους τομείς ανάπτυξής του:
  • νοητικά
  • κινητικά
  • επικοινωνιακά
  • συναισθηματικά
Επιπρόσθετα, η φιλοσοφία της Πρώιμης Παρέμβασης δεν αφορά μόνο το παιδί, αλλά και τους γονείς και το ευρύτερο περιβάλλον. Είναι απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων μέσα από το πρόγραμμα Συμβουλευτικής Γονέων, όπου τους παρέχεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού τους, να αποδεχθούν το πρόβλημα, να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματά τους σχετικά με αυτό ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες του παιδιού τους και να αναπτύξουν μια πιο ισορροπημένη συναισθηματική σχέση.
Το πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης λειτουργεί καθημερινά
Δευτ-Παρ. 09.00-13.00.