ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ

diagnosi 2

Κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής, αλλά και θεραπευτικής διαδικασίας κρίνονται απαραίτητα:
- Διεπιστημονική Ομάδα - η ομάδα των συνεργατών μας που αποτελείται από Παιδοψυχίατρο, Λογοθεραπευτές,  Εργοθεραπευτές, Ψυχοπαιδαγωγούς, Παιδοψυχολόγους, Ψυχολόγους Συμβουλευτικής, με στόχο να καλύψουμε
  διαγνωστικά και θεραπευτικά τις ανάγκες κάθε ατόμου ξεχωριστά, για το οποίο καταρτίζεται και ακολουθείται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα.
- Συνεργασία με άλλες ειδικότητες (Αναπτυξιακός Παιδίατρος, Παιδονευρολόγος, Παιδοψυχίατρος)
- Συνεργασία με το εκπαιδευτικό πλαίσιο του παιδιού (Σχολείο, Τάξη ένταξης, Παράλληλη Στήριξη)
- Επίσκεψη του ειδικού στο χώρο εργασίας του παιδιού (σχολείο, σπίτι), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Η ενημέρωση και συμμετοχή των προσώπων που περιβάλλουν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους, παράλληλα με την ένταξη των ίδιων των παιδιών σε ομάδες συνομηλίκων, ενισχύουν τη λειτουργικότητά τους και βοηθούν στην ευρύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.
- Ομάδες παιδιών / εφήβων
- Εξωτερικά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων
- Σεμινάρια γονέων
- Ομάδες γονέων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Πωλίνα Γουρζουλίδου, Β.Α., M.Ed., Ψυχολόγος, Ψυχοπαιδαγωγός, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.